Møteinnkalling
Møteprotokoll

Saksnr.

Arkivsaksnr. Tittel

 

Kulturskoleinnslag 
Tematime: Boplikt som virkemiddel for bosetting, og vern av dyrka og dyrkbar jord v/seniorrådgiver jurist Margrethe Benson. 

REFERATER 

8/22 

22/211 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 

9/22 

20/16 
KONTROLLUTVALG - VALG AV NYTT MEDLEM 

10/22 

22/170 
FORVALTNINGSREVISJON I IRIS SALTEN IKS, STATSSTØTTE OG KONKURRANSE VED ANSKAFFELSE

11/22

21 /208 
ØKT RESSURS - BEIARN BARNEHAGE

12/22

19/561 
SKISSEPROSJEKT EITERÅGA BRU 

13/22 

22/159 
TILLEGGSFINANSIERING REHABILITERING PUMPESTASJON TOLLÅNES 

14/22

21/93 
TILLEGGSFINANSIERING - NY BARNEHAGE PÅ TOLLÅ  

15/22

21/734 
SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT 70/1/9