Møteinnkalling
Møteprotokoll

 

Saksnr.

Arkivsaksnr. Tittel

 

Kulturskoleinnslag 
Tematime: Boplikt som virkemiddel for bosetting, og vern av dyrka og dyrkbar jord v/seniorrådgiver jurist Margrethe Benson. 

REFERATER 

16/22 

22/269 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 

17/22 

22/265 
ORIENTERINGER - KOMMUNESTYRET 

18/22 

22/38 
ÅRSOPPGJØR 2021 

19/22

22/263 
ÅRSREGNSKAP BEIARN NÆRINGSEIENDOM - 2021 

20/22

22/259  
FINANSRAPPORT PR. 30.04.22 

21/22 

20/729 
ENDRINGA V REGULERINGSPLAN - HOLMEN
FINANSIERING AV GRUNNUNDERSØKELSER 

22/22

21/66 
SALG AV KONSESJONSKRAFT