Møteinnkalling
Møteprotokoll

 

saksnr.
 

Arkivsaksnr. 
Tittel

32/22 

16/462 
EVJEN GRANITT AS 
Dette m(l)tet er ekstraordncert og handler om oppfølging av saka Formannskapet behandlet i mars 2022. Selskapet har na søkt om likviditetslan som fælge av forsinkelser i arbeidet med a fa pa pi ass detaljer i emisjonen det job bes med. 
PC-problemer hos radmannen gjør at saken vii bli lagt frem og gjennomgatt direkte i møte.