Møteinnkalling
Møteprotokoll

Saksnr.
 

Arkivsaksnr. 
Legg merke til møtested! 
Dette henger sammen med besøk fra Kjell Lorentzen, Gifas og besøk til deres visningssenter. 
Koordinert skyss. Den enkelte vil bli ringt opp for avtale om dette. 
REFERATER 
DELEGERET VEDTAK 

21/22 

22/236 
GODKJENNINGA V PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 30.03.2022

22/22  

20/729 
ENDRINGA V REGULERINGSPLAN - HOLMEN FINANSIERINGA V GRUNNUNDERSØKELSER 

23/22 

21/66 
SALGA V KONSES JONSKRAFT 

24/22 

22/38 
ÅRSOPPGJØR 2021 - årsoppgjørsdokumentet ligger på kommunens hjemmeside. 

25/22  22/259 
FINANSRAPPORT PR. 30.04.22 - saksdokumenter ettersendes