Møteinnkalling
Tilleggssaker og endringer til møte i Formannskapet 30.03.22
Møteprotokoll

Saksnr.
 

Arkivsaksnr. 
Tittel.

Det ventes å bli et langt møte. 
Vi får to besøk og de aktuelle sakene, samt deler av orienteringene som berøres av besøkene bli behandlet tidligst mulig i møtet. 
De besøkende er prosjektleder for Samferdsel i Salten Per Gaute 
Pettersen, Salten Regionråd og Statskog ved regionsjef Nordland, Tore Bjørnstad og Harald Rundhaug. 

REFERATER. 

9/22

22/167
GODKJENNING A V PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 26. JANUAR OG9.MARS  

10/22 

22/161 
ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 30.03.22 

11/22 

21/32 
HØRING - REGIONAL TRANSPORTPLAN 2022 - 2033 

12/22 

22/141 
SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT NOFENCE BEIARN 

13/22 21/536 
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD MORTEN FURUMO 
14/22 21/717 
AK EIENDOM OG UTLEIE AS  
15/22 21/93 
TILLEGGSFINANSIERING - NY BARNEHAGE PÅ TOLLÅ 
16/22 19/561 
SKISSEPROSJEKT EITERÅGA BRU 
17/22 16/462 
EVJEN GRANITT AS 
18/22 21/66 
SALG AV KONSESJONSKRAFT - Saksdokumentene ettersendes