Møteinnkalling
Møteprotokoll

Saksnr.

Arkivsaksnr. 
Tittel 
Delegerte vedtak

15/22  

22/294 
GODKJENNING A V PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

16/22 

22/258
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BARMARK - ELLEN ASPMO  

17/22 

22/272
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BARMARK - LASSE NYSTAD

18/22   

22/275 
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - BJØRN LAUKSLETT OG RANDI ASPMO 

19/22 

22/276 
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK/VINTER - IDA ANNA LINNEA BRENDMO

20/22

22/287 SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BARMARK - CARL KNUTSSØN