Møteinnkalling
Møteprotokoll 

Saksnr.

Arkivsaksnr. 
Tittel 
Referater 
Delegerte vedtak

7/22  

22/64 
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV A V FAST EIENDOM 17/2, 12, 67 - TORE HILMAR DINESSEN 

8/22 

22/65 
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV A V FAST EIENDOM 17/2, 12, 67 - LILLIAN KARSTENSEN 

9/22 

22/138 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BJØRN-EGIL KVÆL / BEIARN JEGER OG FISK 

10/22   

22/110 
SØKNAD OM DISPENSASJON - SAGHUS 54/34 EVJEN GRANITT AS

11/22 

20/901 
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON TOLLÅDALEN 22/4

12/22

21/734 
SØKNAD OM KJØPA V TILLEGGSTOMT 70/1/9