Møteinnkalling
Bedre kvalitet på kart - sak 22385

Saksnr.

Arkivsaksnr. 
Tittel 
Delegerte vedtak

23/22 

22/455
GODKJENNING A V PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

24/22 

 22/384 
SØKNAD OM DISP. MOTORFERDSEL - BARMARKSKJ0RING HARRY PETTERSEN

25/22 

22/385 
SØKNAD OM DISP. MOTORFERDSEL - BARMARK KENNETH KARLSEN
Kart 22/385

26/22   

22/386
SØKNAD OM DISP. MOTORFERDSEL - BARMARK  

27/22 

22/387
SØKNAD OM DISP. MOTORFERDSEL - BARMARK 

28/22

22/392
SØKNAD OM DISP. MOTORFERDSEL - BARMAR - LEIF SANDMO 

29/22 22/406 
SØKNAD OM DISP. - MOTORFERDSEL I UTMAR - INGE LARS BIRIELI