Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. mai 2024 kl. 13:36

Hovedinngangen til kommunehuset er stengt i forbindelse med ombygging

Les mer

Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

SMIL

Beskrivelse

Tilskuddsordning for næringsdrivende i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Målgruppe

Næringsdrivende i jordbruket i Beiarn kommune.

Kriterier/vilkår

Tilskudd kan innvilges til foretak med næringsinntekt fra jordbruket. Frist for gjennomføring settes av kommunen men kan ikke være lenger enn 5 år.

Søknadsfrist 1. mars.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2014 - 2017

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Skjema

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i joredbruket SMIL

Søknadsfrist

1. mars

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Saksbehandling

En gruppe sammensatt av næringa og saksbehandler fra kommunen vurderer søknadene. Kommunen fatter vedtak i saken.

Saksbehandlingstid

Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbruks- og kulturadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-11-01 13:35