Det er selvsagt gratis å delta. Det er enkel servering og åpent for å ta med noe til kaffe hvis man vil.

Det blir språkkafé 25.oktober, 8. november og 22.november, på biblioteket på kommunehuset kl 18.00-20.00.
Biblioteket er åpent hele dagen, så man kan også komme tidligere, for å låne bøker, lese aviser, spille spill osv.

Velkommen!

Språkkaféen er et samarbeid mellom Beiarn frivilligsentral og Beiarn folkebibliotek.