Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
30. mars 2020 kl. 15:13

Korona informasjon

Koronatelefonen i Beiarn kommune 913 27 100​

Les mer

Sykehjem - avlastningsopphold

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppe

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Kriterier/vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Pris for tjenesten

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Verdighetsgarantiforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon. 

Skjema

Søknadskjema pleie og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Beiarn Sykehjem
8110 Moldjord

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt kommer vi på et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på avgjørelsen. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Beiarn sykehjem
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Kontaktpersoner

Navn:Lisbeth Movik
Tittel:Kommunalleder Pleie og omsorg
Telefon:99485163
Epost:lisbeth.movik@beiarn.kommune.no
Navn:Elisabeth Lilleeng
Tittel:Avdelingsleder
Telefon:99486255
Epost:elisabeth.lilleeng@beiarn.kommune.no
Navn:Ørjan Kristensen
Tittel:Avdelingsleder
Telefon:75 56 91 53
Epost:Orjan.Kristensen@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-05-10 10:20
Gyldig fra2011-02-01
Gyldig til2017-06-30