Funksjon Navn Parti
Leder Anne Rita Nybostad Beiarn Bygdeliste
Nestleder Ørjan Kristensen Arbeiderpartiet
Medlem Helge Osbakk Arbeiderpartiet
Medlem Øyvind Sande Senterpariet
Medlem Frank Einar Vilhelmsen Beiarn Bygdeliste

 

Varamedlem nr Navn Parti
1 Line Strand Arbeiderpartiet
2 Morten Hammer Arbeiderpartiet
3 Tonje Dokmo Arbeiderpartiet
4 Arvid Trolid Arbeiderpartiet
5 Maylen Tubez Solhaug Arbeiderpartiet
     
1 Geir Asle Haraldsen Senterparitet
2 Julie Birgitte Kristensen Beiarn Bygdeliste
3 Trond Steen Beiarn Bygdeliste
4 Anne-Grethe Sjøgård Senterparitet