Beiarn kommunestyre, ordfører og opposisjon
Tittel Navn
Ordfører Monika Sande
Varaordfører Gudbjørg Navjord
Opposisjonsleder Håkon Sæther

 

 

 

 

Beiarn kommunestyre

Navn

Parti

Håkon Sæther Arbeiderpartiet
Heidi Larsen Arbeiderpartiet
Ørjan Kristensen Arbeiderpartiet
Kjell Sandmo Arbeiderpartiet
Helge Osbakk Arbeiderpartiet
Arne Gjertin Larsen Arbeiderpartiet
Ole Håkon Hemminghytt Arbeiderpartiet
   
Monika Sande Senterpartiet
André Kristoffersen Senterpartiet
Øyvind Sande Senterpartiet
Rune Jørgensen Senterpartiet
   
Gudbjørg Navjord Beiarn bygdeliste
Anne Rita Nybostad Beiarn bygdeliste
Tone Kristin Helbostad Beiarn bygdeliste
Bror Even Hemminghytt Beiarn bygdeliste