Formannskapets medlemmer
Funksjon Navn Parti
Leder Monika Sande Senterpartiet
Nestleder Gudbjørg Navjord Beiarn Bygdeliste
Medlem Håkon Andre N. Sæther Arbeiderpartiet
Medlem Heidi Larsen Arbeiderpartiet
Medlem Andre' Kristoffersen Senterpartiet

 

Varamedlemmer i formannskapet
Varamedlem nr Navn                                   Parti                              
1 Ørjan Kristensen Arbeiderpartiet
2 Kjell Arthur Sandmo Arbeiderpartiet
3 Helge Osbakk Arbeiderpartiet
4 Ole Håkon Hemminghytt Arbeiderpartiet
     
1 Anne Rita Nybostad Beiarn Bygdeliste
2 Øyvind Sande Senterpartiet
3 Bror Even Hemminghytt Beiarn Bygdeliste
4 Rune Jørgensen Senterpartiet
5 Tone Kristin Helbostad Beiarn Bygdeliste