Plan og ressursutvalget
Funksjon Navn Parti
Leder Bror Even Hemminghytt Beiarn Bygdeliste
Nestleder Kjell Arthur Sandmo Arbeiderpartiet
Medlem Ole Håkon Hemminghytt Arbeiderpartiet
Medlem Rune Jørgensen Senterpartiet
Medlem Tone Kristin Helbostad Beiarn Bygdeliste

 

Varamedlem nr Navn                                   Parti                              
1 Kirsten Strand Arbeiderpartiet
2 Terje Johan Solhaug Arbeiderpartiet
3 Ruth Torhild Frantzen Arbeiderpartiet
4 Karin Selfors  Arbeiderpartiet
     
1 Hilde Anita Rasch-Olsen Senterpartiet
2 Jan Bernhart Olsen Beiarn Bygdeliste
3 Tom Antonsen Senterpartiet
4 Janne Berntsen Beiarn Bygdeliste
5 Tommy Rasch Senterpartiet