Møteinnkalling     Vedr. Kommunestyrets møte onsdag 1. April 2020     

Møteprotokoll

 

Saksnr.

Arkivsaksnr. Tittel

  Referater

11/20 

20/368 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

12/20 

20/237 MIDLERTIDIG ENDRING
I DELEGASJONSREGLEMENTET 

13/20 

20/191 
BEREDSKAP KORONA VIRUSET - avdelingsvis rapportering fra kriseledelsen.