Møteinnkalling     Tilleggsliste referater     Møteprotokoll

 

Saksliste

Saksnr.

Arkivsaksnr. Tittel

 

Prosjektleder i Trygg Trafikk Tore Jeremiassen og samferdselsråd Bent Joacim Bentzen deltar under markeringen av ''Beiarn som trafikksikker kommune''.

Tematime: Salten Regionråd - orientering

Referater

24/20

20/544
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

25/20

20/539
TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

26/20

20/473
SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING - NYE BEIARN TURISTSENTER

27/20

 

20/474
SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING - KVANTO SERVICE AS

28/20

20/496
SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING - GALERI EFTF. KAFE

29/20 

20/502
SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING - SIGM. TROLI OG SØNN AS

30/20

20/35
SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING - BEIARN KRO OG HOTELL 

31/20   

20/420
SØKNAD OM FORNYET BEVILLING TIL SALG AV ØL - COOP MARKED MOLDJORD

32/20 

20/421
SØKNAD OM FORNYET BEVILLING TIL SALG AV ØL - COOP PRIX BEIARN 

33/20

20/497
AKSJON INTENSJONSERKLÆRING - FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING

34/20 20/521
ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020
35/20 20/360
FINANSRAPPORTERING 2020
36/20 19/561
SKISSEPROSJEKT EITERÅGA BRU
37/20 20/443
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR 2021 TIL 2025
38/20 20/130
FORVALTNINGSREVISJON - OPPFØLGING AV RESSURSKREVENDE BRUKERE OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE
39/20 20/538
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRINGSDOKUMENT