Møteinnkalling
Årsoppgjør 2019 Beiarn kommune
Tilleggsdokumenter Kommunestyremøte 29 april

Link til nettleser: https://my.ndvideo.no/meet/80693703/   (Anbefales Chrome)

Møteprotokoll


Saksliste

Saksnr.

Arkivsaksnr. Tittel

  Referater

14/20

20/402
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

15/20

20/174
INTERPELLASJON - GABROFOREKOMST I BEIARFJORDEN

16/20

19/4
MILEPÆLSPLAN KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2020 - 2030

17/20

 

20/36
VALG AV REPRESENTANT TIL STORGLOMFJORDFONDET 

18/20

20/360
FINANSRAPPORTERING 2020 -

19/20 

20/267
SAMMENSLÅING TIL EN SKOLE 

20/20

20/35
HANDLINGSPLAN TRAFIKKSIKKERHET 

21/20   

20/273
RKK SAL TEN - VEDTEKTER OG SAMARBEIDSAVTALE 

22/20 

20/338
ÅRSOPPGJØR 2019 

23/20

20/11
ÅRSREGNSKAP 2019 BUDSJETT 2020 - BEIARN NÆRINGSSEIENDOM