Møteinnkalling

Saksnr.

Arkivsaksnr. 
Tittel

REFERATER 

50/21

21/708
GODKJENNINGA V PROTOKOLL - FORMANNSKAP

51/21 

21/274
BEIARVEKST 

52/21 

21/416
BUDSJETT 2022 . ØKONOMIPLAN 2022 - 2026 

53/21 21/592
REGULERT DRIFTSBUDSJETT 2021 
54/21 21/593
REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2021 
55/21 20/33
LEVE HELE LIVET - BEIARN KOMMUNES IMPLEMENTERING A V REFORMEN
56/21 20/547
SALG A V AKSJER 
57/21 21/674
UTVIDELSE REGULERINGSPLAN TVERRVIK - AVTALE OM KJØP AV AREAL. 
58/21 21/85
STRAND LYDSTUDIO
59/21 20/875
MARGARETH TROLi GLASSKUNST & DESIGN