Møteinnkalling
Møteprotokoll

Saksnr.
 

Arkivsaksnr. Tittel
REFERATER
DELEGERTE VEDTAK

32/21

 

21/559
GODKJENNINGA V PROTOKOLL - FORMANNSKAP

 

33/21 

 

21/550
ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 13.09.21

 

34/21 

21/542
MØTEPLAN 2022 - FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

35/21 

 

16/821
ØKNING AV DRIFTSHJEMMEL FYSIOTERAPI
FJØRKENSTAD RAGNHILD

36/21

20/330
ØKNING AV KOMMUNAL STILLING I NAV

37/21

20/705
BEIARLEFS

38/21

20/819
SOLBAKK TRE AS/TREVAREFABRIKKEN