Møteinnkalling
Møteprotokoll

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

Referater

 

1/21             21/28               GODKJENNING AV PROTOKOLL - FOMANNSKAPET                                                                                                                    

2/21             17/282             KVANTO BYGG AS                                                                                                             

3/21             20/819             SOLBAKK TRE AS/TREVAREFABRIKKEN 

4/21             20/360             FINANSRAPPORTERING 2020 - STATUS PR. 31.12.2020                                                                                                          

5/21             20/404             FORNYE AVTALE MED NORDLANDSMUSEET                                                                                                                   

6/21             21/24               ORIENTERINGER FORMANNSKAPET 20. JANUAR 2021                                                                                               

                    
 

Moldjord, 13.01.2021

 

Andre Kristoffersen

ordfører