Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

REFERATER

 

11/21    21/163   GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET                                                                                                

                    
 

12/21    21/144  ORIENTERINGER FORMANNSKAPET 17. MARS 2021                                                                                                

                    
 

13/21    20/274  BEIARVEKST                                                                                               

                     
 

14/21    20/103  NOU 2020:15 DET HANDLER OM NORGE - HØRINGSSVAR                                                                                               

                    
 

15/21    21/154  OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP OG TILSLUTNING FRA RØDØY KOMMUNE