Møteinnkalling

Møteprotokoll 

Sakliste:

Saksnr.
 
Arkivsaksnr. 
Tittel
Referater
Delegerte vedtak
22/21   
21/341
GODKJENNINGA V PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALG
23/21 
8/561 
SKAL BEIARN SØKE OM STATUS NASJONALPARKKOMMUNE? -
Ettersendes
24/21  
20/901 
KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON TOLLÅDALEN 22/4 
25/21   
21/180 
SØKNAD OM DISPENSASJON - BEIARN SALMON LODGE 18/13 
 
26/21 
21/194 
KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK 34/21 I PLR - Ettersendes
2 7 /21  
21/3 1 0 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BARMARK - KJERNEBORING AV GABBRO 
28/21 
 
21/312 
SØKNAD OM DISPENSASJON - MOTORFERDSEL BARMARK - BJØRN LAUKSLETT OG RANDI ASPMO 
29/21 
21/313 
SØKNAD OM DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - ROBERT BRENDMO
30/21  21/318
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BARMARK - FRIGG-OTTAR OS