SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

 

1/21             21/35               GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET                                                                                                 

                    

2/21             20/848           DISPENSASJONSSØKNAD - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON GNR. 60, BNR. 2 GRÅTÅDALEN 60/2                                                                                               

                   

3/21             20/901            SØKNAD OM DISPENSASJON - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON TOLLÅDALEN 22/4                                                                                               

                    

4/21             21/31              OPPSTART KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021-2033                                                                                               

             

5/21             20/632            FORSKRIFT - MOTORFERDSEL I VANN OG VASSDRAG I BEIARN KOMMUNE                                                                                                

       

6/21             20/852            SØKNAD OM MOTORFERDSEL - KARL JAN SOLSTAD                                                                                                  

                  

7/21             20/913            SØKNAD OM MOTORFERDSEL - ELLEN ABELGÅRD                                                                                                              
 

8/21             20/956            SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BJØRN BLIX SANDMO                                                                                                

                    
 

 

 

 

Moldjord, 15.01.21

Tom Forstun Antonsen

Leder