Møteinnkalling
Møteprotokoll

 

Sakliste:

Saksnr.
 
Arkivsaksnr. Tittel
Referater
14/21  
21/240 
GODKJENNINGA V PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALG
15/21 
21/212 
SØKNAD OM DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - § 6 - KJELL SANDMO 
16/21 
0/867 
SØKNAD OM DISP. MOTORFERDSEL - BARMARK - KARIN NORDLAND 
17/21   
21/90 
KOMMUNALE MÅL FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT 
 
18/21 
21/184 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG 10/85 
19/21 
21/31 
VEDTAK AV PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021-2033
20/21 
 
21/31 
FORSLAG TIL ENDRINGER I AREALBRUK KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021-2033