Møteinnkalling
KORRIGERT - SAK 35_21 MED ALLE VEDLEGG

Møteprotokoll
Presentasjon fra tematimen med statsforvalteren i nordland

Saksnr.
 
Arkivsaksnr. Tittel
Referater
Delegerte vedtak 
Tematime med Statsforvalteren om jordlov og konsesjonslov
31/21  
21/565 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET 
32/21 
21/73 
KULTURMILJØPLAN-OPPSTART MED PLANARBEID 
33/21 
20/901 
KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON TOLLÅDALEN 22/4 
34/21   
21/315 
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TIL TAK UTEN ANSVARSRETT - OPPSETT A V BÅTSKYDD 16/121
35/21 
21/193 
KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK33/21 I PLR
36/21 
21/325 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BARMARK - ANE SELFORS