Møteinnkalling    Tilleggsdokument     Møteprotokoll

 

Sakliste:

Saksnr.
 

Arkivsaksnr. 
Tittel 
«Mal» for oppkobling til videomøte følger vedlagt. 
REFERATER. 

8/20  

20/331 

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 

9/20 

17/282 

KV ANTO BYGG AS 

10/20 

18/217 

BEIARMAT - OST OG KJEPRODUKSJON 

11/20   

20/341 

LENA STRAND - KREATIVE SYSLER 

12/20 

19/529 

TILSKUDD - KJØP OG SALG AV SMÅBRUK 

13/20  19/529 
TILSKUDD - KJØP OG SALG AV SMÅBRUK 
14/20  20/191 
BEREDSKAP KORONA VIRUSET 
15/20  20/36 
VALG AV REPRESENTANT TIL STORGLOMFJORDFONDET 

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme tilleggssaker.