Møteinnkalling     Møteprotokoll


Saksliste

  Orienteringer:
I tillegg til meldte referater, delegerte vedtak og ordinære saker vil administrasjonen orientere om lokal status for Covid-19 pandemien. 

Saksnr.
 

Arkivsaksnr. Tittel
REFERATER

22/20

20/478
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

23/20 

19/561
SKISSEPROSJEKT EITERÅGA BRU 

24/20

20/491
MIDLERTIDIG RIGGLØSNING TRONES SKOLE 

25/20

20/497
AKSON INTENSJONSERKLÆRING - FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING