Møteinnkalling Tileggssak  Møteprotokoll

 

Saksnr.
 

Arkivsaksnr. Tittel
REFERATER
Delegert vedtak

32/20

20/709
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 

33/20

20/703
ORIENTERINGER FORMANNSKAPET 7. SEPTEMBER 2020  

34/20

20/707
UTFORDRINGSDOKUMENT 2021 - 2024 

35/20

20/708
ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER  

36/20 Tilleggssak: 
18/167 
UTVIKLINGSPROSJEKT - SENNEPSPRODUKSJON