Møteinnkalling

Møteprotokoll

 

Saksnr.
 

Arkivsaksnr. 
Tittel
Referater
Delegert vedtak

37/20

20/737
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 

38/20

20/521
ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020   

39/20

20/360
FINANSRAPPORTERING 2020 2. TERTIAL  

40/20

20/237
NYTT DELEGERINGSREGLEMENT