Møteinnkalling  
Referater
Tilleggssak
Møteprotokoll

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

De som måtte mangle rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan bes snarest henvende seg til servicetorget på telefon 90124986.

REFERATER

59/20

20/904
GODKJENNINGA V PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

60/20 

 20/889
REGLEMENT FOR BEIARN KOMMUNESTYRE

61/20

20/900
REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER

62/20

20/237
NYTT DELEGERINGSREGLEMENT

63/20

20/898
ØKONOMIREGLEMENT

64/20

20/532
BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

65/20

20/888

KLINIKK STORMO

 

66/20

 

16/1183

ARENA BEIARN

67/20

20/860

KVANTO SERVICE AS

68/20

20/859

ARCTIC PRESENTATION

69/20

20/861

ALBMI ADVENTURES

70/20

20/862

ELAIZE'S BED AND BREAKFAST

71/20

20/820

BEIARELVASA

72/20

17/282

KVANTO BYGG AS

73/20

17/282

KVANTO BYGG AS

74/20

20/818

BUDSJETTREGULERING 2020 - INNVESTERING

- Saksdokumentene ettersendes.