Møteinnkalling

Tilleggsdokumenter

Møteprotokoll

 

Sakliste:

Saksnr.
 

Arkivsaksnr. Tittel
REFERATER
DELEGERTE VEDTAK

43/20 

20/826

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

44/20 

20/827

MØTEPLAN 2021 - FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

45/20

20/237

NYTT DELEGERINGSREGLEMENT 

46/20   

20/176

SALTENSTRATEGIER 

47/20 

20/427

SALTEN BRANN IKS 

48/20

20/821

HOVEDPLAN VANNFORSYNING - FINANSIERING AV UTBYGGING

49/20

18/167

UTVIKLINGSPROSJEKT - SENNEPSPRODUKSJON 

50/20 18/217
BEIARMAT - OST OG KJEPRODUKSJON 
51/20 18/539
HØGTIND KENNEL AS 
52/20 20/705
BEIARLEFS 
53/20 20/706
BEIARN TAXI 
54/20 20/819
SOLBAKK TRE AS/TREVAREFABRIKKEN 
55/20 20/817
BUDSJETTREGULERING 2020 - DRIFT 
56/20 20/532
PRIORITERTE INVESTERINGER BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN