Møteinnkalling    

Møteprotokoll 

 

SAKSLISTE

Saksnr

Arkivsaksnr. / Tittel

 

REFERATER

 

DELEGERTE VEDTAK

1/20

20/138

GODKJENNING AV PROTOKOLL DRIFTSUTVALGET

2/20

20/143

ORIENTERINGER TIL DRIFTSUTVALGET

30/20

20/139

PLAN FOR PERSONELL SOM HAR DELTATT I INTERNASJONALE TJENESTER