Møteinnkalling

Møteprotokoll

SAKSLISTE

Saksnr

Arkivsaksnr. / Tittel

 

REFERATER

9/20

20/480
GODKJENNINGA V PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET 

10/20

20/500

NEWTON BEIARN - NYE KRA V FOR GODKJENNING 

11/20

20/420
SØKNAD OM FORNYET BEVILLING TIL SALGA V ØL COOP MARKED MOLDJORD 

12/20

20/421
SØKNAD OM FORNYET BEVILLING TIL SALGA V ØL COOP PRIX BEIARN 

13/20 20/473
SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLING 2020 - 2024 NYE BEIARN TURISTSENTER AS 
14/20 20/474
SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLING KV ANTO SERVICE AS 
15/20 20/496
SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLING 2020 - 2024 GALLERI EFTF. KAFE 
16/20 20/503
SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLING BEIARN KRO OG HOTELL - saksdokumenter ettersendes 
17/20 20/502
SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLING SIGM. TROLi OG SØNN AS - saksdokumenter ettersendes 
18/20 20/244
TILSKUDD TIL AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE 
19/20 20/245
TILSKUDD TIL AKTIVITETER FOR LAG OG FORENINGER