Møteinnkalling      Møteprotokoll

SAKSLISTE

Saksnr

Arkivsaksnr. / Tittel

 

REFERATER
DELEGERTE VEDTAK

20/20

20/733
GODKJENNINGA V PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET 

21/20

20/727
ORIENTERINGSSAKER

22/20

20/736
NAVN PÅ NY SKOLE  

23/20

20/404
OPPSIGELSE AV AVTALE MED NORDLANDSMUSEET 

24/20 20/700
KULTURPRISEN 2020 
25/20 20/713
VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I BEIARN 
26/20 20/699
BRØYTING - KOMMUNALE OG PRIVATE VEIER 2020 
27/20 20/634
TRAFIKKSIKKERHET/SKILTING - TROLIA 
28/20 20/203
OMKLASSIFISERING TIL KOMMUNAL VEI