Møteinnkalling    Møteprotokoll

SAKSLISTE

Saksnr

Arkivsaksnr. / Tittel

 

Salten Kultursamarbeid vil i dette møte orientere om sitt arbeid.
REFERATER
DELEGERTE VEDTAK

29/20

20/816
GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET 

30/20

20/80
RESSURSER OG RAMMETIMER 2021-2022 

31/20

20/91
NY SAMARBEIDSAVTALE MED IL STORMFJELL   

32/20

20/722
SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRØNNBORING STIEN PRIVATE VANNVERK 

33/20

20/801
BRØYTESATSER PRIVATE VEIER 2020/2021 

34/20

20/800
KOMMUNALE BRUER - OPPGRADERING  

35/20

20/799
HOVEDPLAN VEI - HANDLINGSPLAN 2021 - 2024