Møteinnkalling     Tilleggsdokumenter til møte i driftsutvalget 

Møteprotokoll

 

Saksliste  
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
  REFERATER
  DELEGERTE VEDTAK
4/20 20/384
GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET
5/20
20/352
ORIENTERINGER - DRIFTSUTVALGET
6/20 20/383
NY SØKNADSRUNDE - SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER 2020 - 2024
7/20 20/273
RKK SALTEN - VEDTEKTER OG SAMARBEIDSAVTALE
8/20

20/267

SAMMENSLÅING AV SKOLENE