Møteinnkalling
Møteprotokoll

SAKSLISTE

Saksnr

Arkivsaksnr. / Tittel

 

Tematime: 
Felles presentasjon av rådmannens budsjettforslag for 2021 og økonomiplan 2021- 2024. 
REFERATER 

36/20

20/872
GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET 

37/20

20/882
SKOLESTRUKTUR OG LOKALISERING A V NY SKOLE OG FLERBRUKSHALL  

38/20

20/264
HELSEFELLESKAP - PARTNERSKAP MELLOM KOMMUNENE OG NORDLANDSSYKEHUSET HF  

39/20

20/628
LOKAL HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BEIARN 

40/20

20/869
MØTEPLAN DRIFTSUTVALGET 2021