Møteinnkalling

Tilleggsak

Møteprotokoll

Saksliste  
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
  REFEERATER
DELEGERTE VEDTAK
42/20 20/836
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLR
43/20
20/812
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BARMARK - AASMUND HOLAND  
44/20 20/736
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - BARMARK - MARIAN GJERSKV ÅL
45/20 20/808
SØKNAD OM DISPENSASJON - BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON I BEIARN KOMMUNE 29/3
46/20 20/632
REVIDERT FORSLAG TIL FORSKRIFT - MOTORFERDSEL I VASSDRAG I BEIARN KOMMUNE 
47/20 20/792
KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK