Møteinnkalling
Møteprotokoll

Saksliste  
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
 
Tematime: 
Felles presentasjon av rådmannens budsjettforslag for 2021 og økonomiplan 2021- 2024. 

REFEERATER
DELEGERTE VEDTAK
49/20 20/871
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLR
50/20
20/870
GODKJENNING A V PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET  
51/20 18/673
LEIEKJØRING SNØSKUTER