Møteinnkalling

Protokoll

Saksliste  
 
Arkivsaksnr. 
Tittel 
 
REFERATER 
DELEGERTE VEDTAK 
25/20

20/519
GODKJENNING AV PROTOKOLL PLAN OG RESSURSUTVALGET

26/20

20/403
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - REIDAR BERG

27/20

20/406
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - JARL DOKMO

28/20 

20/440
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - EIRIK JANSEN

29/20

20/359
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - SLETTSTUA AS V/ROY CATO LARSEN

30/20

20/392
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - DAN-MARTIN INGVALDSEN

31/20

20/225
KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK - KONSESJON PÅ ERVERVAV FAST EIENDOM GNR/BNR 13/9

32/20

20/507
SØKNAD OM DISPENSASJON TIL NYBYGG 16/11 DAN-REMY KARLSEN

33/20 

20/340
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BOLIG 63/3