Møteinnkalling  Tilleggsdokumenter til møte i plan og ressursutvalget 06.02.2020

Møteprotokoll

 

Saksliste  
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
  REFEERATER
DELEGERTE VEDTAK
1/20 20/135
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLR
2/20
19/656
HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I MOTORFERDSELSLOVEN OG FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG
3/20 18/673
LEIEKJØRING LARSOSLIA 2020-2021
4/20 20/49
SØKNAD OM MOTORFERDSEL §6 VINTER - ESPEN ANDRE KRISTENSEN
5/20 19/641
KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK 93/19 - SIMON ENGHOLM
6/20 20/140
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL MED SNØSCOOTER TIL FORENINGSHYTTER - BODØ OG OMEGN TURISTFORENING
7/20 20/50
FORSKRIFT OM JAKT OG MINSTEAREAL FOR JAKT PÅ ELG OG RÅDYR
8/20 19/599
KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK 90/19 - EGIL TOLLÅNES
9/20 20/145
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - SNØSCOOTER - GUNNAR SKOGLUND - saksdokumenter ettersendes
10/20 20/88
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK-17 26/4 - FRØYDIS FORSMO
11/20  19/574
DISPENSASJONSSØKNAD FOR BOLIGBYGGING 27/4
12/20 19/540
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 47/5 - MILLY VOLD
13/20 19/4
PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2020 - 2030