Møteinnkalling     Tilleggssak     Møteprotokoll

 

Saksliste  
 
Arkivsaksnr. 
Tittel 
Beiarn kommune har vurdert det som forsvarlig å gjennomføre utvalgsmøter med kun fem representanter og en fra administrasjonen tilstede. 
Dersom du føler det utrygt, eller har karantenebestemmelser som tilsier at du ikke skal møte, kan du delta via videokonferanse. Dette må utvalgsleder få tilbakemelding på i god tid. Det kreves kun nettilgang for å delta hjemmefra. 
Det vil ikke bli servert mat på møtet, kun kaffe og te. 
 
REFERATER 
DELEGERTE VEDTAK 
15/20

20/346
GODKJENNING AV PROTOKOLL PLAN OG RESSURSUTVALGET 

16/20 
20/49 KLAGE PÅ VEDTAK 4/20 I PLR 
17 /20  20/300 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL -BEIARN JEGER-OG FISKERFORENING 
18/20  20/240 
MOTORFERDSEL IUTMARK -RONNY PETTERSEN 
19/20  20/146 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL - GUNNAR SKOGLUND 
20/20  20/168 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL -BARMARK -SISSEL OG BJØRN SAVSTAD 
21/20  20/173 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL -BYGNINGSVERNPROSJEKTET, BODØ KOMMUNE V/ARNSTEIN BREKKE 
22/20  20/249 
SØKNAD OM TILSKUDD FRA VILTFONDET TIL KURSDELTAKELSE
23/20  19/613 
DETALJREGULERING ØSTRE OG VESTRE STIMARKA FJELLVEG