Møteinnkalling     Møteprotokoll

Saksliste  
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
  REFEERATER
DELEGERTE VEDTAK
34/20 20/734
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLR
35/20
20/538
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2020 - 2030 
36/20 20/101
KLAGE PÅ FELLINGSTILLATELSE - EGGESVIK/SANDMO/SØRVIK 
37/20 20/632
FORSLAG TIL FORSKRIFT - MOTORFERDSEL I VASSDRAG I BEIARN KOMMUNE 
38/20 20/697
REVIDERING A V OVERSIKT OVER HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER I BEIARN KOMMUNE 
39/20 20/523
DISPENSASJON REGULERINGSPLAN KOBBÅVATN - NAUST GUNNAR OLSEN 
40/20 19/613
DETALJREGULERING ØSTRE OG VESTRE STIMARKA FJELL VEG
41/20 20/730
DETALJREGULERING- BOLIGER STORJORD