SAKSLISTE             Møteinnkalling (pdf) Hovedplan for vannforsyning    Møteprotokoll

Delegerte vedtak 

1/16 16/28 Godkjenning av protokoll - Plan og ressursutvalget 

2/16 15/359 HOovedplan vannforsyning 2016-2020

3/16 13/662 Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Beiarn, Saltdal og Bodø. Skisseprosjekt for nye veiløsninger på deler av Fv 812 og 913.

4/16 15/314 Kjøp av parsell av GNR. 41, BNR 30 - Klage på vedtak Sigm. Troli & Sønn ANS

5/16 16/13 Møteplan - Plan og ressursutvalegt 2016

6/16 13/100 Oppstart planarbeid. Beiteplan for Beiarn kommune. 

7/16 16/12 Motorferdsel i utmark - Barmark - § 6 - Bjørn Sandmo 

8/16 15/626 Motorferdsel i utmark - §5A - Trones grunneierlag v / Trond Solås og Gunnar Skoglund

9/16 15/587 Motorferdsel i utmark § 6 - Beiarn Snøscooterklubb - Merking og vedlikehold av isfiskeløypa 

10/16 16/21 Motorferdsel i utmark - § 6 - Kjell Antonsen 

11/16 15/570 Motorferdsel i utmark - § 6 Barmark - Aksel Skoglund 

12/16 15/298 Søknad om tilskudd fra Viltfondet til kurs i partering og videreforedling av elg 

Beiarn kommune, 20.01.2016 Ole Håkon Hemminghytt leder

Møteinnkalling (pdf)  Hovedplan for vannforsyning     Møteprotokoll