Saksliste                              Innkalling    Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

67/16 16/873

Godkjenning av protokoll 25.09.16

68/16 16/306

Søknad om konsesjon - Heståga og Troåga kraftverk

69/16 16/435

Søknad om fradeling av hyttetomter gnr: 55/6 Forsli

70/16 16/438

Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven §19-1gnri7/7

Beiarn kommune, 06.10.2016

Ole håkon hemminghytt

Leder

Innkalling   Møteprotokoll