SAKSLISTE    Innkalling     Møteprotokoll

Referater
Delegerte vedtak
71/16 16/1150 Godkjenning av protokoll - Plan og ressursutvalget
2/16 16/1 027 Motorferdsel i utmark - § 6 - Barmark
73/16 16/968 Motorferdsel i utmark - Barmark - Aasmund Holand
74/16 16/1016 Motorferdsel i utmark - Barmark - Roger Nordland
75/16 16/1073 Forvaltningsplan fir rovvilt i Nordland 
76/16 16/824 Rullering av handlingsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv
77/16 16/1 126 Kommuneplanens samfunnsdel - Vurdering og spørsmål om behov for revideringsreglene/Delrevidering
Beiarn kommune. 17.112016 Ole Håkon Hemminghytt Leder

Kl 09.00 på kommunehuset