SAKSLISTE     Møteinnkalling (pdf)

26/16 16/188 Godkjenning av protokoll - Plan og ressursutvalg


27/16 16/143 Planstrategi for Beiarn kommune 2016-2020


28/16 16/165 Hammervika og Kjerkvika - Gildeskål kommune - Lokalitetsklarering


Beiarn kommune, 07.04.2016
Ole Håkon Hemminghytt
leder

Møteinnkalling (pdf)