Saksliste       Møteinnkalling  pdf  Tillegg Sak 21/16   Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

14/16 16/152 Godkjenning av protokoll

 15/16 15/612 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark § 6 barmark - Laila Bjørnback

 16/16 16176 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark § 6 barmark- Vedtransport - Stig Ove Myrland

 17/16 16178 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark § 6 barmark  - Inge Lars Birkeli

 18/16 16/33 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark § 6 barmark - Marian Gjerskvål

19/16 16/39 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark § 6 barmark - Jan Steen

20/16 16/103 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark § 6 barmark - Karoline og Odd Arve Horsdal

21/16 16/122 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark § 6 snødekt mark, Røde Kors

Beiarn kommune
Ole Håkon Hemminghytt
leder

Møteinnkalling  pdf  Tillegg Sak 21/16    Møteprotokoll