Saksliste                               Møteinnkalling  Tilleggsaker   Møteprotokoll

 

Referater

Delegerte vedtak

29/16 16/278 Godkjenning av protokoll - plan og ressursutvalget

30/16 16/143 Planarbeid og plandokumenter for 2016-2020

31/16 15/359 Hovedplan vannforsyning 2016-2020

32/16 16/247 Konsesjonssak Gamága krftverk, høringsutt alelse fra Beiarn kommune med merknad

33/16 16/248 Konsesjonssak Márberget krftverk, Høringsuttalelse fra Beiarn kommune med merknad

34/16 16/249 Konsesjonssak Savåga krftverk - høringsuttalelse fra Beiarn kommune med innsigelse

35/16 16/250 Konsesjonssak Galtåga krftverk, høringsuttalelse fra Beiarn kommune med varsel om innsigelse

36/16 16/251 Konsesjonssøknad Høgforsen krftverk, høringsuttalelse fra Beiarn kommune med varsel om Innsigelse

37/16 16/252 Konsesjonssak Bruforsen kraftverk, høringsuttalelse fra Beiarn kommune med varsel om innsigelse

38/16 16/253 Konsesjonssak Heståga og Troåga kraftverk, høringsuttalelse fra Beiarn kommune med varsel om innsigelse

39/16 16/273 Småkraftpakke Beiarn - samlet vurdering av søknad om syv småkraftverk.

40/16 16/257 Bygging av garasje Oddvar Haugmo

41/16 16/40 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - Gullaug Steen

42/16 16/154 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - Robert Brendmo

43/16 16/154 Motorferdsel i utmark - § 6 atv m/ belter - Robert Brendmo

44/16 16/157 Motorferdsel i utmark - § 6 - Kjell Sandmo

45/16 16/192 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - Arne Sigurd Frantzen

46/16 16/204 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - vedlikehold av vei til Sandmo -  Sandmo grunneierlag co/Kjell Sandmo

47/16 16/227 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - John-Arne Husmo

48/16 16/242 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - Magnus Stensland

49/16 16/246 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - Toril Sivertsen

50/16 16/263 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - Thor-Jan Breimo

51/16 16/265 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - Rigmor Antonsen

52/16 16/223 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - Erna Larsen

53/16 16/224 Motorferdsel i utmark - § 6 barmark - Arne Larsen

 

Beiarn kommune 26.05.2016

Ole håkon hemminghytt

Leder                                                                    Møteinnkalling   Tilleggsaker